שירותי IT

חברתנו מונעת מראש תקלות של קריסה, וירוסים וזליגה של מידע.

אנו מציאים תוכניות מסודרות ומוקדמות, הכנת המידע לצורך גיבוי, הערכת היכולת להתאוששות ועוד...

כמו כן, כחלק מהשירות אנו נכתוב נהלי תחזוקה, וכן, תיעוד מפורט של נתוני הרשת, המשתמשים ,התקשורת והאבטחה.

בהמשך לדרכי הפעילות, על מנת לספק מענה מובנה ואוטומטי לבעיות, הכולל סינוני וירוסים ודוא"ל, הצורך הקריטי בשירותינו במקרה של תקלות ונפילות של הרשת, תופעה המאיימת על כל מערכת ממוחשבת, עלולה לגרום לאיבוד זמן יקר ולעלות בהפסד כלכלי גדול.

צוות מיומן יספק תיקון ותפעול מהיר לכל בעיה, למעשה, גם בימי שיגרה, כאשר המערכת תקינה, אנו נבצע תחזוקה פרואקטיבית וטיפולי מנע,אנחנו תמיד זמינים להדרכה אישית ויעוץ כולל ניתוח ואיפיון של צרכי הלקוח תוך התחשבות בשוק התחרותי ובמיקבלות התקציביות.

IT-Services-MIBAR-NYC.jpg